Nasz profesjonalizm wynika z wiedzy technicznej, doświadczenia i wieloletniej pracy.

Ogólne warunki sprzedaży, instalacji szkła oraz gwarancji w firmie GLASTECH, ul. Kilińskiego 25 , 58-200 Dzierżóniów, tel. 691 833 262:

 1. Oferta sprzedaży jest przygotowana na podstawie zapytania Klienta i traktowana jako wstępna niezobowiązująca kalkulacja.
 2. Wycena ostateczna zostanie przedstawiona po pomiarze wykonanym przez pracowników firmy Glastech. Pomiar może się odbyć w przypadku kuchennych paneli szklanych po montażu mebli kuchennych oraz blatu.
 3. Do rozliczenia obowiązują kwoty brutto.
 4. Vat 8% obowiązuje wyłącznie przy zamówieniu produktu z usługą montażu i rozliczeniu wystawionym na osobę prywatną zgodnie z PKWU.45.42.13-00.00.W innym wypadku VAT wyniesie 23%.
 5. Pomiar wykonujemy po podjęciu decyzji przez Klienta o realizacji zamówienia. Na pomiarze pobierany jest zadatek ustalany indywidualnie w zależności od wstępnej wyceny. Koszt usługi pomiaru wynosi 300 zł i jest on zaliczany na poczet zamówienia i jest wliczony w zadatek. W przypadku rezygnacji przez Klienta z realizacji zamówienia koszt pomiaru 300 zł nie podlega zwrotowi.
 6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje po wpłacie zadatku łącznie tj. 40 % wartości brutto zamówienia na wskazane konto przez firmę Glastech lub gotówką w siedzibie firmy.
 7. Anulowanie zamówienia po akceptacji wyceny ostatecznej wykonanej po dokonanym pomiarze u Klienta wiąże się z zatrzymaniem wpłaconego zadatku tj. 40 % wartości brutto zamówienia.
 8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą akceptacji projektu / wizualizacji / kadrowania przez Klienta i jest traktowane jako akceptacja ogólnych warunków sprzedaży, instalacji szkła oraz gwarancji w firmie Glastech.
 9. Anulowanie zamówienia po jego przyjęciu do realizacji wiąże się z koniecznością uiszczenia 100% ceny i jest traktowane jak zamówienie zrealizowane.
 10. Zamówienie formatki szklanej poniżej 0,3 metra kwadratowego liczone jest jako 0,3 metra kwadratowego.
 11. W przypadku zmian w specyfikacji lub/i wymiarach po dokonanym pomiarze u Klienta, firma Glastech zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty. W przypadku zmiany wymiarów szkła po przyjęciu zamówienia do realizacji Klient zobowiązuje się dopłacić 100% wartości zmienionych elementów.
 12. Termin realizacji zamówienia na szkło niehartowane wynosi do 20 dni roboczych, na szkło hartowane do 30 dni roboczych liczonych od dnia uiszczenia wymaganego zadatku lub/i pisemnej akceptacji przez Klienta wizualizacji/projektu/kadrowania (grafika, kolor). Firma Glastech zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od firmy Glastech ( np. opóźnienie dostawy szkła w hartowni, opóźnienie w dostawie innych elementów potrzebnych do zrealizowania zlecenia).
 13. Przy opracowaniu zlecenia – wizualizacjach /projektach /kadrowaniach – bazujemy na grafice wybranej przez klienta :
 14. własne zdjęcie/ grafika
 15. zdjęcie/ grafika wybrana z banku zdjęć : www.fotolia.pl ( w cenie zlecenia 1 zdjęcie/ grafika), www.stock.adobe.com.pl (w cenie zlecenia 1 zdjęcie/ grafika), www.shutterstock.com (za dodatkowa opłata), www.istockphoto.com.pl (za dodatkową opłatą) oraz innych źródeł dostarczonych przez Klienta.
 16. W cenie zlecenia jednorazowa usługa doradcza w postaci dopasowania/ dobrania wzoru do wnętrza.
 17. W cenie zlecenia jest kadrowanie do 5 wzorów wybranych przez Klienta oraz ewentualna ich korekta bez ingerencji w grafikę. Kadrowanie każdego następnego wzoru jest dodatkowo płatne + 10 zł / szt. W przypadku wykonania kadrowania z ingerencja w wybraną grafikę/ zdjęcie (np. zmiana koloru, retusz, rozmywanie itp.) koszt usługi uzależniony jest od złożoności i czasu poświęconego na prace graficzne i wynosi on od min 50 zł.
 18. Jest możliwość wykonania wizualizacji wzoru na zdjęciu kuchni Klienta. Usługa taka kosztuje 50 zł za umieszczenie do 3 wzorów na 1 zdjęciu kuchni Klienta.
 19. W cenie usługi jest wydruk wraz z wysyłka pocztową dwóch próbek do formatu A4 wybranego wzoru do realizacji zlecenia w celu akceptacji kolorów na życzenie Klienta.
 20. Kolorystyka zdjęcia / grafiki może różnić się w zależności od ustawień monitora i nie może być podstawą do reklamacji.
 21. W przypadku uzgodnienia wizyty monterów i braku możliwości zainstalowania szkła w uzgodnionym terminie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym również w przypadku braku zapłaty za towar. Klient zobowiązuje się pokryć dodatkowe koszty w tym również koszty dodatkowego dojazdu a termin zamówienia ulega wydłużeniu.
 22. Do całkowitej zapłaty wyrób pozostaje własnością firmy Glastech zgodnie z art. 589 kc
 23. Warunki zapłaty za towar:
 • wstępny zadatek płatny w dniu pomiaru,
 • 40 % wartości zamówienia brutto – dopłata -płatne przelewem lub gotówką po korekcie wyceny,
 • pozostała wartość zamówienia : płatne przelewem lub gotówką płatne w dniu montażu szkła.

Gwarancja obejmuje:

 1. jakość montażu potwierdzoną protokołem odbioru,
 2. grafikę – odporność kolorów na promienie uv,
 3. odporność na wilgoć, która może dostać się pod szkło, odporność na uderzenia i szok termiczny szyby hartowanej w normalnych warunkach użytkowania.                                                                                       

Gwarancja nie obejmuje:

 1.  przebarwień , przepaleń grafiki spowodowanych temperaturą przy kuchenkach gazowych
 2.  zmiany koloru / zabrudzeń kleju / silikonu (do mycia należy używać lekkich środków chemicznych, nie należy używać ciężkich środków zasadowych lub kwasowych, które mogą powodować uszkodzenie silikonu i tworzyw sztucznych).
 3. uszkodzeń / pęknięć mechanicznych spowodowanych użytkowaniem lub krzywizną ścian.

Wpłacając zadatek jednocześnie akceptujesz Ogólne warunkami sprzedaży, instalacji szkła oraz gwarancji.